Nojdostojniyjsy Księze Kardynale, nas ukochany Arcypasterzu.
W imiyniu całyj nasyj parafii witom Wos z nojwiynksym sacunkiym i wielkom radościom.
Dziynkujymy nojpirwyj Bogu, Wom Eminencjo i syćkim, ktorzy swojom modlitwom,
ciyrpiniym, hojnymi ofiarami przycynili sie do tego coby w nasej parafii budowano dom Bozy.

Ciesymy sie łogromnie, ze przyjoneś nase zaprosynie i przybyłeś wmurować kamień
wyngielny do nasego kościoła poświeyncony przez nasego umiłowanego Łojca Świyntego
Benedykta XVI.

Prosimy Ciebie Eminencjo cobyś tom swojom łojcowskom rynkom pobłogosławił
nasyj parafii, Ksiyndzu Proboscowi i syćkim ludziom dobrej woli.
My zaś łobiecujymy ze bedymy łoryndować za tobą u Nojświyncyj Paniynki i nasego
ukochanego Łojca Świytego Jana Pawła II, ktory spoziro na nos z Domu Łojca.

Scynś Wom Boze.