Działo się to w miejscowości Podsarnie na Orawie w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Podsarniu – Harkabuzie R.P. 2007 w sobotę 22 czerwca, gdy Najwyższym Pasterzem Kościoła był Benedykt XVI; Metropolitą Krakowskim Stanisław Kardynał Dziwisz; biskupami pomocniczymi byli: bp Jan Szkodoń, bp Jan Zając, bp Józef Guzdek. Dziekanem dekanatu Jabłonka był ks. prałat Stanisław Krupa, proboszczem nowej parafii w Podsarniu – Harkabuzie ks. Leszek Uroda. Wmurowano kamień węgielny pod budujący się kościół, który nosił będzie wezwanie świętego Jana Pawła II. Kamień ten został poświęcony dnia 28 maja 2006 r. przez Ojca Świętego Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski na Błoniach Krakowskich

Wmurowania kamienia dokonał J.E. Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz.

Projekt kościoła wykonał p. inż. arch. Bogusław Kulka, natomiast kierownikiem nadzoru był p. Stanisław Adamczyk, kierownikiem budowy p. Antoni Majka, a wykonawcą ekipa p. Tadeusza Prylińskiego z Podszkla.

Działkę pod budowę świątyni podarowała rodzina Edwarda Siarki s. z Podsarnia.
Kościół powstaje dzięki ofiarom mieszkańców parafii MB Nieustającej Pomocy w Podsarniu – Hakabuzie oraz ludzi o wielkim sercu otwartym na sprawy Boże. Komitet Budowy Kościoła stanowią: Siarka Edward j. – poseł na Sejm RP, Chowaniec Władysław, Jędraszczak Józef, Kraus Czesław, Surma Jerzy, Śmiech Aniela – sołtys wsi Podsarnie, Śmiech Władysław.

Na wieczną rzeczy pamiątkę akt niniejszy podpisany własnoręcznie przez Ks. Kardynała, Ks. Dziekana i innych uczestników uroczystości w ścianę budującego się kościoła zostaje wmurowany.

Miłość Boga Ojca, Łaska Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Dar Jedności w Duchu Świętym niech zstąpi wraz z błogosławieństwem Boga Wszechmogącego na wszystkich, którzy w duchu WIARY, NADZIEI i MIŁOŚCI, czci dla NAJŚWIĘTSZEJ MARYI Panny i modlitwie o rychłą kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II w budowaniu tej świątyni mieli, mają i będą mieć swoją cząstkę. AMEN.

Metropolita Krakowski
J.E. Ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz

Dziekan dek. Jabłonka
ks. Prałat Stanisław Krupa

Proboszcz Parafii MB NP
w Podsarniu-Harkabuzie
ks. Leszek Uroda

Proboszcz parafii św. Marcina
w Podwilku
Ks. kan. Kazimierz Gunia

Poseł na Sejm RP
Edward Siarka

Wójt Gminy Raba Wyżna
Andrzej Dziwisz

Wykonawca
Tadeusz Pryliński