Błogosławieni, którzy w Panu umierają…. niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.” (Ap 14,13).

Czas, miejsce i formę pogrzebu, rodzaj grobu uzgadnia się w kancelarii parafialnej gdzie należy przedłożyć:

  • akt zgonu z USC,
  • kartę zgonu,
  • zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (jeżeli zgon nastąpił nie na terenie parafii).